تماس با ما

  • آدرس : تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان محبی، پلاک 13، ساختمان مبناتلکام
  • شماره تماس: 1533(21)98+
  • کد پستی: 1558847711
  • پست الکترونیکی: info@mabnatelecom.com