تعرفه های ترافیک TD-LTE

نام سرویس مدت حجم قیمت(ریال)
یک گیگابایت ترافیک افزایشی بدون محدودیت ۱ گیگابایت ۴۹,۰۰۰
پنج گیگابایت ترافیک افزایشی بدون محدودیت ۵ گیگابایت ۲۱۹,۰۰۰
بیست گیگابایت ترافیک افزایشی بدون محدودیت ۲۰ گیگابایت ۷۹۰,۰۰۰
صد گیگابایت ترافیک افزایشی بدون محدودیت ۱۰۰ گیگابایت ۲,۹۹۰,۰۰۰

تعرفه های ترافیک زمان دار TDLTE

نام سرویس مدت حجم قیمت(ریال)
بمبک - ترافیک نامحدود یک ساعته یک ساعته نامحدود ۴۹,۰۰۰
بمبک - ترافیک نامحدود سه ساعته سه ساعته نامحدود ۹۹,۰۰۰
بمبک - یک گیگابایت یک روزه یک روزه یک گیگابایت ۳۹,۰۰۰
بمبک - 5 گیگابایت یک روزه یک روزه پنج گیگابایت ۱۴۹,۰۰۰
بمبک - 20 گیگابایت یک روزه یک روزه بیست گیگابایت ۳۹۹,۰۰۰
بمبک - 1 گیگابایت هفت روزه هفت روزه یک گیگابایت ۴۴,۰۰۰
بمبک - 5 گیگابایت هفت روزه هفت روزه پنج گیگابایت ۱۹۹,۰۰۰
بمبک - 20 گیگابایت هفت روزه هفت روزه بیست گیگابایت ۵۹۹,۰۰۰
  • تعرفه های مندرج در جدول فوق جهت خرید ترافیک سرویس TD-LTE می باشد در صورتی که در حال حاضر سرویس TD-LTE تهیه نکرده اید میتوانید با شماره 1533 تماس حاصل فرمائید.
  • به قیمت پایه کلیه سرویسها %9 (مالیات بر ارزش افزوده) اضافه خواهد گردید.